Praca wolontarystyczna wymaga poświęcenia wolnego czasu, który nie stanowi problemu dla osób starszych. Po przejściu na emeryturę wiele osób odczuwa pustkę, nie wie jak zagospodarować swój wolny czas, aby nadal cieszyć się życiem. Przez lata wypracowali poczucie obowiązku, którego nagle zaczyna im brakować. Tymczasem aktywność woluntarystyczną osób starszych przynosi wiele korzyści. Pozwala utrzymać stały kontakt z ludźmi, czuć się potrzebnym oraz dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami z innymi. Ponadto kontakt z ludźmi oraz więź jest ważnym elementem życia i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Po raz drugi nasza fundacja wychodzi naprzeciw aktywizacji seniorów i postanawia zrealizować kolejny projekt w Ramach Rządowego Programy ASOS 2014-2020 –projekt „ Centrum aktywnego seniora”. Nowo powstały projekt jest kontynuacją projektu „Potrzebni i aktywni 60 Plus”, który realizowany był od sierpnia od grudnia 2016 roku w ramach Rządowego Programu ASOS i zakończył się z dużym powodzeniem. Ciszył się on zainteresowaniem chętnych wolontariuszy, jak również przyniósł wiele radości mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Wówczas to wolontariusze – osoby po 60 roku życia zostali przygotowani do pracy wolontarystycznej poprzez szkolenia i warsztaty na rzecz podopiecznych DPS-u.

Celem projektu ”Centrum aktywnego seniora” jest rozwijanie zainteresowań wolontariuszy po 60 roku życia poprzez różnorodne metody terapeutyczne: muzykoterapię, silwpterapię, zajęcia rękodzielnicze, biblioterapię, które będą realizować z mieszkańcami DPS-u. W ramach projektu odbędzie się wizyta studyjna, piknik integracyjny, wycieczka w góry. Będą systematyczne spotkania ”Pomocna dłoń” w DPS-ie, spotkania w „Klubie wolontariusza”, jak również „Akademia wolontariusza”.

Projektem "Centrum aktywnego seniora" zainteresowały się media lokalne. --> Link do artykułu <--

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Plakat <-- Pobierz 

Ulotka <-- Pobierz