12 maja 2018 roku odbędzie się pokojowy „I Marsz Świętego Huberta w Warszawie, którego inicjatorem jest Ekologiczne Forum Młodzieży. W zorganizowanie wydarzenia zaangażowała się Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich Leśników, Myśliwych, Rolników.

Celem Marszu jest pokazanie jedności i gotowości do służenia Ojczyźnie swoją pracą i doświadczeniem.

Program:
• 11:00 – Rozpoczęcie marszu, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul.Aleje Ujazdowskie (przy Belwederze)

• Przemarsz ulicami: Al. Ujazdowskie, Piękna, Wiejska pod budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

• Program patriotyczno – historyczny

• 14:00 – Zakończenie marszu, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Wiejska

Rozpoczęcie marszu o godzinie 11.00 sprzed Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Aleje Ujazdowskie (przy Belwederze). Marsz przejdzie ulicami Al. Ujazdowskie, Piękna, Wiejska i dojdzie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Na trasie marszu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożymy kwiaty.

Równoległym wydarzeniem 12 maja br. w dniu „I Marszu Świętego Huberta” będzie konferencja naukowa pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później” w Auli nr 106 w budynku Audytorium Maximum UKSW, Warszawa ul. Kazimierza Wóyckiego 1/3.

Konferencję organizują: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Katedra Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program konferencji naukowej:
• 09:30 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Antoniego Pacyfika Dydycza

• 10:20 – Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, prof. dr hab. Jan Szyszko

• 10:50 – „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

• 11:10 – „Kościół i przyroda” – Wolność artystyczna czy działania z premedytacją” – Temida Stankiewicz – Podhorecka

• 11:30 – „Leśnictwo dla polskiej wsi” – dr Konrad Tomaszewski

• 11:50 – „Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne” – Wojciech Włodarczyk

• 12:10 – Przerwa na kawę

• 12:25 – „Rola wsi w walce o Polskę” – dr Mirosław Sulej

• 12:45 – „Zrównoważona gospodarka łowiecka dla polskiej wsi” – dr Bartłomiej Popczyk

• 13:05 – „Łowiectwo w Polsce – dzisiaj” – prof. dr hab. Roman Dziedzic

• 13:25 – „Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego” prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

• 13:45 – Podsumowanie i konferencja prasowa