banerAgroprzedsiebiorca1strV3

 

 

Konkurs „Młody Agro - Przedsiębiorca”

Organizator konkursu Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia i Banki Spółdzielcze SGB z wielką przyjemnością inaugurują konkurs „Młody Agro -Przedsiębiorca” skierowany do słuchaczy szkół rolniczych w całej Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie trendom wyludniania polskich obszarów wiejskich i migrowania do dużych ośrodków miejskich. Chcemy, aby młodzi ludzie przekazali swoje uwagi i pomysły, które sprawią, że kolejne pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich zaczną upatrywać szanse na godne życie właśnie w gospodarce rolnej.

Tematem konkursu jest „Nowoczesne gospodarstwo rolne”. Słuchacze szkół rolniczych w zespołach pięcioosobowych mają za zadanie przygotowanie multimedialnej prezentacji na powyższy temat. Każdy zespół będzie pracował pod okiem nauczyciela-koordynatora. Projektowane gospodarstwo ma spełniać kryteria dochodowości, innowacyjności i bezpieczeństwa. Komisja konkursowa będzie oceniała przedsiębiorcze myślenie oraz umiejętność zastosowania instrumentów wsparcia finansowego na zdynamizowanie działalności. Wyróżnione zostaną te prace, których autorzy wezmą pod uwagę i możliwie zminimalizują ryzyka związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne zarówno dla samych uczestników zwycięskich zespołów, jak i dla nauczycieli-koordynatorów, a także szkół. Nagrody przewidziano dla trzech laureatów oraz dla pięciu wyróżnionych prac.

Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA dostrzega problemy, z którymi boryka się polskie rolnictwo oraz obszary wiejskie. Zauważamy także, że niektóre z tych turbulencji można przezwyciężyć przy wykorzystaniu innowacji, odpowiednim zastosowaniu instrumentów wsparcia finansowego (np. funduszy unijnych lub kredytów preferencyjnych) oraz zabezpieczeniu przed możliwe najszerszym spektrum ryzyk. Mamy nadzieję, że młodzi słuchacze szkół rolniczych nadadzą świeży impuls rozwojowy polskiej wsi. Pragniemy, aby konkurs „Młody Agro - Przedsiębiorca” był traktowany jako nasza skromna zachęta do bycia podmiotem gospodarki rolnej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Pobierz regulamin KONKURSU 

 

PATRONAT HONOROWY

 

mrirw logo            Men logo      uniwersytetPwP logo

arimr logo      anr logo       arr logo