Potrzebni i aktywni 60 plus

Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA wychodzi naprzeciw potrzebie aktywizacji seniorów. Projekt „Potrzebni i aktywni 60+” posłuży wykreowaniu wizerunku seniora jako pożytecznego i pełnego entuzjazmu uczestnika życia w społeczeństwie.

Niestety dziś wciąż osoby starsze postrzegane są przez pryzmat utrwalonych stereotypów. W oczach dużej części społeczeństwa są oni pasywni i zamknięci na otaczający ich dynamicznie zmieniający się świat. Dobrej „sławy” starości nie przysparzają kojarzone z nią schorzenia i choroby. Naszym zadaniem jest zatarcie tego mylnego wyobrażenia i pokazanie rzeczywistości, w której seniorzy z pełną determinacją szukają możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Praca wolontariusza wymaga poświęcania czasu, którym dysponują osoby przede wszystkim już nieaktywne zawodowo. Po przejściu na emeryturę wiele osób odczuwa pustkę, odrzucenie, nie wie jak zagospodarować swój wolny czas, aby móc nadal cieszyć się życiem. Doskwiera im brak poczucia obowiązku, z którym dotychczas żyli. Kontakt z ludźmi oraz więź jest ważnym elementem życia człowieka, który wzmacnia poczucie własnej wartości. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści, zarówno wolontariuszom-seniorom, jak i osobom, które będą korzystać z zaangażowania, doświadczenia i wsparcia wolontariuszy.

Projekt zakłada różne formy dostosowane do możliwości i oczekiwań seniorów. W projekcie prowadzone będą warsztaty, które zwiększą wiedzę i umiejętności seniorów. Odbędzie się wizyta studyjna, dzień wolontariusza, spotkania wolontariuszy w klubie, spotkania „Pomocna dłoń”, które podniosą kwalifikacje wolontariuszy-seniorów. Uczestnicy projektu będą aktywnie zaangażowani w realizację projektu. Sami będą planować działania. Zdobytą wiedzę i doświadczenie na warsztatach będą realizować na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Stromiec.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-20120

Działaj z nami!

Dane teleadresowe

+48 795 707 700
NIP: 525-25-81-967
kontakt@polskaziemia.pl

Nr rachunku: mbank
68 1140 2004 0000 3402 7508 0370
Nr konta walutowego w Euro: mbank
27 1140 2004 0000 3612 0535 0295
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Skontaktuj się z nami

9 + 7 =