Do akcji „Świąteczna Paczka” dołączają się szkoły

Nasza akcja nabiera tempa, włączają się uczniowie oraz kadra pedagogiczna ze szkół z regionu białobrzeskiego.

Dziękujemy za chęć niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom obszarów wiejskich:

Publicznej Szkole Podstawowej w Olkowicach

Publicznej Szkole Podstawowej w Dobieszynie

Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie

Publicznej Szkole Podstawowej w Stromcu

Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzyniu

Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie

Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy