Finał akcji "Świąteczna Paczka 2017"

Dobiegła końca trzecia edycja akcji "Świąteczna Paczka" zorganizowanej przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA. Celem akcji była pomoc najbardziej potrzebującym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez nasze działania chcemy mieć realny wpływ na poprawę jakości przeżywania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie dziękujemy za chęć niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom obszarów wiejskich:

Publicznej Szkole Podstawowej w Olkowicach,

Publicznej Szkole Podstawowej w Dobieszynie,

Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie,

Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzyniu,

Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie,

Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy

oraz dla sklepu LEWIATAN w Stromcu, który umożliwił wolontariuszom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku przeprowadzenie zbiórki produktów spożywczych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu białobrzeskiego.

22 grudnia wolontariusze z Fundacji wręczą przygotowane paczki.

Dziękujemy za zaangażowanie w akcję.