Potrzebni i aktywni 60 plus

We Work Together

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dui vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis.

0
Volunteers
0
Donations
0
Projects
0
Missions

Potrzebni i aktywni 60 plus

Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA wychodzi naprzeciw potrzebie aktywizacji seniorów. Projekt „Potrzebni i aktywni 60+” posłuży wykreowaniu wizerunku seniora jako pożytecznego i pełnego entuzjazmu uczestnika życia w społeczeństwie.

 

Niestety dziś wciąż osoby starsze postrzegane są przez pryzmat utrwalonych stereotypów. W oczach dużej części społeczeństwa są oni pasywni i zamknięci na otaczający ich dynamicznie zmieniający się świat. Dobrej „sławy” starości nie przysparzają kojarzone z nią schorzenia i choroby. Naszym zadaniem jest zatarcie tego mylnego wyobrażenia i pokazanie rzeczywistości, w której seniorzy z pełną determinacją szukają możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Praca wolontariusza wymaga poświęcania czasu, którym dysponują osoby przede wszystkim już nieaktywne zawodowo. Po przejściu na emeryturę wiele osób odczuwa pustkę, odrzucenie, nie wie jak zagospodarować swój wolny czas, aby móc nadal cieszyć się życiem. Doskwiera im brak poczucia obowiązku, z którym dotychczas żyli. Kontakt z ludźmi oraz więź jest ważnym elementem życia człowieka, który wzmacnia poczucie własnej wartości. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści, zarówno wolontariuszom-seniorom, jak i osobom, które będą korzystać z zaangażowania, doświadczenia i wsparcia wolontariuszy.

Projekt zakłada różne formy dostosowane do możliwości i oczekiwań seniorów. W projekcie prowadzone będą warsztaty, które zwiększą wiedzę i umiejętności seniorów. Odbędzie się wizyta studyjna, dzień wolontariusza, spotkania wolontariuszy w klubie, spotkania „Pomocna dłoń”, które podniosą kwalifikacje wolontariuszy-seniorów. Uczestnicy projektu będą aktywnie zaangażowani w realizację projektu. Sami będą planować działania. Zdobytą wiedzę i doświadczenie na warsztatach będą realizować na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

Adresatami projektu są mieszkańcy gminy Stromiec.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-20120

Kampania dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której funkcjonowanie zaplanowaliśmy na okres od 1 października 2020 do 30 września 2022 r. będzie promować inwestycje związane z wodą w kontekście ekologii oraz wykorzystywania wody z odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania ma w sposób holistyczny traktować temat wszystkich najważniejszych aspektów związanych z gospodarką wodną. Mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Mając świadomość, że samo zagadnienie ochrony wody jest tematem bardzo rozległym chcemy, aby nasza kampania wyczerpała temat w sposób jak najbardziej pełny. Oparta będzie na nowoczesnych formach przekazu: Internet, radio, telewizja.

Czas najwyższy zacząć oszczędzać i dbać o wodę!